نمونه سوال

5000 تومان

در صورتی که مدرس و یا معلم هستید ، با ارسال نمونه سوالی که تهیه نموده اید می توانید بصورت برگه امتحانی آماده نمایید

زبان انگلیسی

4000 تومان

شامل زبان انگلیسی بدون علائم ریاضی می باشد

 

 

زبان فارسی

2000 تومان

نوشته فارسی حاوی متن فارسی بدون داشتن علائم ریاضی ، انگلیسی و … می باشد

وجود جدول در متن فارسی در صورتی که فارسی باشد مانعی ندارد

تحویل فوری

50 % تومان

جهت تحویل فوری ، مبلغ ۵۰ % به تعرفه ها افزوده می شود